Зорница Русинова: 40 000 деца ще получат подкрепа чрез социалните услуги

Общество
15.07.2019 | 16:17 ч.

Г-жо Русинова, на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе удължена продължителността на операцията „Услуги за ранно детско развитие“ до 2020 г., а бюджетът бе увеличен до 52,3 млн. лв. Какво цели процедурата?

 

Операцията „Услуги за ранно детско развитие“ цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. По процедурата се осигурява подкрепа за дейността на интегрирани услуги за ранно детско развитие, които са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства и бъдещи родители. Очакваме с удължаването на процедурата и увеличаването на бюджета близо 40 000 деца да получат подкрепа чрез социалните услуги.

 

Какви услуги, насочени към децата, включва операцията?

Сред основните дейности са подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и ако не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства. По операция „Услуги за ранно детско развитие“ осигуряваме индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и подкрепяме дейността на семейните центрове за деца от 0 до 3 г. На бъдещи и настоящи родители се предоставят психологическа подкрепа и консултиране с цел формиране и развитие на родителски умения.

 

Какви дейности са предвидени към родителите?

Операцията се фокусира върху формирането и развитието на родителски умения чрез семейно консултиране и подкрепа - повишаване на знанията и уменията на бъдещи и настоящи родители.  

 

На голям интерес се радва операцията „Родители в заетост“. Да очакват ли родителите и кандидатите за детегледачи нов прием на заявки?

Подкрепата към родителите се подсилва и чрез операцията „Родители в заетост“. Поради големия интерес за участие, продължителността й се удължава до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 5 млн. лв. до 35 млн. лв. С увеличението на бюджета Агенцията по заетостта предвижда през есента на 2019 г. да обяви нов прием за набиране на заявления от страна на родители на малки деца. Очакванията са общо в процедурата да се включат 4 200 безработни лица, а 3 740 родители да бъдат подкрепени да се върнат на работното си място.

 Г-жо Русинова, на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе удължена продължителността на операцията „Услуги за ранно детско развитие“ до 2020 г., а бюджетът бе увеличен до 52,3 млн. лв. Какво цели процедурата?

 

Операцията „Услуги за ранно детско развитие“ цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. По процедурата се осигурява подкрепа за дейността на интегрирани услуги за ранно детско развитие, които са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства и бъдещи родители. Очакваме с удължаването на процедурата и увеличаването на бюджета близо 40 000 деца да получат подкрепа чрез социалните услуги.

 

Какви услуги, насочени към децата, включва операцията?

Сред основните дейности са подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и ако не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства. По операция „Услуги за ранно детско развитие“ осигуряваме индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и подкрепяме дейността на семейните центрове за деца от 0 до 3 г. На бъдещи и настоящи родители се предоставят психологическа подкрепа и консултиране с цел формиране и развитие на родителски умения.

 

Какви дейности са предвидени към родителите?

Операцията се фокусира върху формирането и развитието на родителски умения чрез семейно консултиране и подкрепа - повишаване на знанията и уменията на бъдещи и настоящи родители.  

 

На голям интерес се радва операцията „Родители в заетост“. Да очакват ли родителите и кандидатите за детегледачи нов прием на заявки?

Подкрепата към родителите се подсилва и чрез операцията „Родители в заетост“. Поради големия интерес за участие, продължителността й се удължава до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 5 млн. лв. до 35 млн. лв. С увеличението на бюджета Агенцията по заетостта предвижда през есента на 2019 г. да обяви нов прием за набиране на заявления от страна на родители на малки деца. Очакванията са общо в процедурата да се включат 4 200 безработни лица, а 3 740 родители да бъдат подкрепени да се върнат на работното си място.

 

 
Печатни издания

 

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

2050 гидина.

Карантината си отива...

- Скъпи, най-после ще използваме резервацията за море от 2020 година.

Тя ни е наследство от баба и дядо!

АРХИВ | изберете две дати