Заповед регламентира мерките по време на пожароопасния сезон в горските територии на област Плевен

Общество
16.04.2021 | 14:56 ч.

За пожароопасен сезон в горските територии на област Плевен е определен периодът от 5 април до 31 октомври. Това се посочва в заповед на областния управител Мирослав Петров, която се отнася до противопожарни мероприятия за защита на горите.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м, от границите на горските територии, се посочва в заповедта.

Също така особено внимание трябва да се обърне на готовността на специализираните автомобили за гасене на пожар в горските територии и екипите за патрулиране за първоначално погасяване на пожари в горски територии,  на направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно годишните планове за защита на горските територии от пожари. В отделна точка е посочена необходимостта от почистването на сухите треви покрай жп линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I клас на пожарна опасност.

Посочват се задълженията на ДГС-Плевен и ДГС-Никопол, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, намиращи се на територията на област Плевен, както и необходимостта от схема за оповестяване на всички нива.

Целият текст на заповедта може да се прочете тук.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.