Започват процедурите по изграждането на автомагистрала „Хемус“ от Ябланица до разклона Плевен - Ловеч

Общество
11.01.2015 | 13:27 ч.

Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ стартира процедурата за възлагане на обществената поръчка за доизграждане на автомагистрала „Хемус” в участъка от между Ябланица и разклона Плевен - Ловеч. Става дума за участък с дължина от 60 км. от скоростното трасе в региона, съобщиха от пресслужбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Процедурата ще бъде двуетапна, като за начало е заложена проверка на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за технически възможности, квалификация, икономическо и финансово състояние за изпълнение на обекта.

Изискванията към кандидатите в частта за проектирате на трасето включват през последните 3 години да имат поне едно проектиране на идеен или технически проект на автомагистрала или път първи клас с дължина най-малко 10 км; поне 1 проектиране на пътен, железопътен или метро тунел и поне 1 теренно археологическо спасително проучване за линейни инфраструктурни проекти със стойност над 1 млн.лв.

Във връзка с дейностите по строителство, изискванията са през последните 5 години да са изпълнили строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали или пътища с обща дължина не по-малко от 20 км, включително и поне едно ново строителство на автомагистрала с дължина не по-малко от 10 км; да имат строителство на нови мостови съоръжения с единични отвори над 17 м. и обща площ над 20 000 кв.м, и строителство на поне 1 пътен, железопътен или метро тунел.

Всички кандидати да строят скоростната отсечка в Плевенско трябва да докажат и наличието на финансов ресурс или достъп до такъв от поне 20 млн. лв.

След първия етап на проверка, отговарящите на изискванията фирми ще бъдат поканени да подадат същински оферти, като това ще се случи през второто тримесечие на 2015 г. Критерият за избор на изпълнител ще бъде икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%. Срокът за изпълнение по всеки от договорите по двете обособени позиции - проектиране и строителство, е две години и половина. Прогнозната стойност на трасето е в размер на 434 000 000 лв. без ДДС, като финансирането ще бъде по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.