Започват нови избори на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Плевен

Общество
30.11.2023 | 10:38 ч.

Общински съвет - Плевен, стартира нови процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Плевен. Причината е необходимост от допълване на вече подадените списъци с кандидати към двете съдебни инстанции. Днес бе определена и 7-членна временна комисия за повторното провеждане на двата избора и утвърдени образци на необходимите документи.

В деловодството на Общинския съвет са постъпили писма от административните ръководители на Апелативен съд - Велико Търново и Окръжен съд - Плевен с изискване да се допълнят списъците на кандидатите за съдебни заседатели съответно за Окръжния и Районен съд - Плевен. В писмото от Апелативен съд - Велико Търново, е изискано да бъдат предложени кандидатури за попълване на списъка с определените общо 75 съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен, от които при първата процедура Общинският съвет е изпратил списък с 20 кандидати.

Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен, е определило общо 99 съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, които трябва да бъдат избрани от Общинския съвет. Предложените при първата процедура кандидати са 29.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и необходимите документи са  публикувани на страницата на ОбС - Плевен.

Кандидатите за съдебни заседатели и по двете процедури подават посочените документи в деловодството на Общински съвет - Плевен в срок от 01.12.2023 г. до 22.12.2023 г.

Определена е и временна комисия за провеждане на двата избора в състав: Владислав Монов - председател, Петя Василева - заместник-председател, Людмил Софрониев - секретар, членове: Борислав Щерев, Васил Петков, Герасим Петков и Ивайло Петров.

Комисията ще извърши проверка на документите на кандидатите, след което ще изготви доклад и списък с допуснатите. Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

Финал на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд - Плевен, и Окръжен съд - Плевен, за мандат 2024 г. - 2028 година. Определеният срок за приключване работата на временната комисия е 15.01.2024 г.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.