Започва приемът на документи на кандидатите за административните съдилища

Общество
16.04.2021 | 11:32 ч.

От 19 април 2021 г. (понеделник) започва приемът на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС конкурси, съответно :

конкурс  за повишаване в длъжност и заемане на 23 (двадесет и три) длъжности „съдия“ в административните съдилища и

конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 (тридесет и една) длъжности „съдия“ в административните съдилища.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурсите в „Държавен вестник“ (бр. 32 от 16 април 2021 г.)  до 05.05.2021 г., включително, кандидатите могат да подават заявления за участие в съответния конкурс.

Заявления, подадени след горепосочения срок, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъците за допустимостта по съответния конкурс. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

Актуална информация за конкурса, за изискуемите приложения, както и образците на документи, ще намерите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел „Важно/ Конкурсни процедури“.

Подробности по отношение приема на документи за участие в конкурса може да намерите за:

- повишаване в длъжност в административните съдилища тук, както и в раздела на конкурса,

- първоначално назначаване в административните съдилища тук, както и в раздела на конкурса.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.