Започна рехабилитация на общински пътища в община Червен бряг

Общество
29.06.2020 | 17:18 ч.

Със символична първа копка днес започна рехабилитация на общински пътища в община Червен бряг. В събитието участваха плевенският областен управител Мирослав Петров, народният представител Пламен Тачев и кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Това съобщи пресцентърът на областната управа.

Проектът има три обособени позиции. Първата е „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1186 - от Телиш до Граница общ. /Червен бряг - Долни Дъбник/, посока Садовец”. Втората позиция е „Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от /Граница общ. Луковит - Червен бряг/ при Садовец - Ъглен до Ракита”. Третата е „Рехабилитация Северен обходен път PVN2193 / Маркова могила – V-ти кв./ гр. Червен бряг, км.0+000 км. до км 3+238.55)”.

Проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Червен бряг” се изпълнява по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

 

 

Още по темата

Коментирай