Закриваща пресконференция по проект „Tourism as а bond of perspective development of border region”

Общество
08.12.2023 | 12:31 ч.

 

Закриваща пресконференция по проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/, e-MS code: ROBG-568, по Приоритетна ос – 2 " Зелен регион ", Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

 

На 06.12.2023 г. в Информационно-посетителски център “Ad Putea”, с. Рибен, Община Долна Митрополия организира закриваща пресконференция по проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/, e-MS code: ROBG-568, по Приоритетна ос – 2 "Зелен регион", финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“.

Събитието се превърна в своеобразна машина на времето – пренесе гостите от епохата на Древен Рим до наши дни. Организаторите от Община Долна Митрополия и гостите от Регионален исторически музей – Плевен представиха радостните и трудните моменти от началото на археологическите разкопки, през възстановителните работи по проекта до планираните бъдещи дейности, които трябва да превърнат Римската крайпътна станция Ад Путеа и с. Рибен в едно предпочитано за посещения място, развиващо се и атрактивно за туристите.

Г-жа Поля Цоновска, Кмет на община Долна Митрополия, домакин на събитието, изрази гордостта си  с думите „Тук човек може, с часове, да слуша и гледа история. Крайпътната станция Ад Путеа лежи на трасето на известния римски път "Виа Траяна". Започва от Улпия Ескус при с. Гиген и продължава до Филипопол – днешния Пловдив. Забележителен резултат е разкриването на структури от хипокауст – римско подово отопление на голяма представителна сграда, разрушена още в късната античност. Предполага се, че намерените артефакти и предмети от I-III в и преди да се изгради като по-късен етап на крайпътната станция, мястото е било култов център на античните селища в околността още от тракийско време.

Всъщност проучването на тази пътна станция, част от големия път от Карпатите до Беломорието сякаш предопределя днешното развитие на трансграничното сътрудничество между Румъния, България, Гърция – въобще държавите на Балканския полуостров. Представяният днес проект е доказателство за приемствеността, за съхранението и продължаването…“

На мероприятието присъстваха заместник областният управител на Област Плевен, г-н Николай Абрашев, Председателя на Общински съвет Долна Митрополия, г-н Петър Петров, Кмета на община Белене, г-н Милен Дулев, представители на институции и гости.

Община Долна Митрополия изказва благодарност към Групата за исторически възстановки „Първи Италийски легион“  гр. Свищов, които взеха участие в мероприятието и пресъздадоха духа на епохата.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.