"Забавно лято на село" за децата организират от читалището в село Малчика

Общество
07.07.2020 | 15:50 ч.

И тази година читалище „Пробуда – 1928” - с. Малчика с подкрепата на МКБППМН /Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ в гр. Левски организира за децата „Забавно лято на село 2020”. Заниманията ще продължат от 06.07.2020 г. до 06.08.2020 г. всеки вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч. 

Те ще включват игри, четене, рисуване, труд и творчество и забавления. Всяко хлапе ще избира това занимание, което му е интересно. Основната цел е, докато се забавляват, децата да се научат да работят в група, да споделят, да са толерантни.

Предвид обстоятелствата, свързани с COVID -19, дейностите ще се провеждат само на открито, в парка.