За спешни промени в медицинската експертиза настоява омбудсманът

Здраве и красота
09.11.2023 | 16:24 ч.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министрите на здравеопазването и социалната политика Христо Хинков и Иванка Шалапатова, в което алармира, че пет месеца след последните промени в нормативните документи за хората с увреждания, проблемите им с медицинската експертиза остават. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана.

Поводът за това становище са многобройни жалби и сигнали от граждани за нарушени техни права при медицинската им експертиза и произтичащата от това невъзможност да ползват своевременно права и подкрепа като хора с увреждания. Най-често хората се оплакват, че прегледът им пред ТЕЛК се бави с няколко месеца, а дотогава те нямат никакви доходи за живот. Проблем е, че остават и без здравноосигурителни права, и без достъп до лечение. Диана Ковачева настоява да бъдат взети допълнителни мерки за ускоряване на процеса по извършване на експертизата и възобновяване на пенсиите за инвалидност до изготвяне и извършване на необходимата цялостна реформа.

Тя припомня, че е отправяла предложения и препоръки за решаване на проблемите и гарантиране на правата на гражданите. По нейно предложение Народното събрание прие промени в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето, както и че Министерски съвет прие промени в подзаконовата нормативна уредба, с които в голяма степен да се гарантират правата на хората с увреждания с цел недопускане на прекъсване на социалната подкрепа при забавяне на преосвидетелстването. Въпреки това обаче омбудсманът алармира за редица проблеми, които остават нерешени.

Има съществено забавяне на експертизата от Териториалните експертни лекарски комисии, особено изразено в някои области на страната. Забавянето нарушава права на хора с увреждания, подали заявление-декларация за първично освидетелстване, както и за предсрочно преосвидетелстване, например за влошено състояние, които до постановяване на експертното решение и приключване на административните процедури са лишени от възможността да ползват права на хора с увреждания, когато най-много се нуждаят от тях, посочва проф. Ковачева. Според нея не всички права могат да бъдат ползвани за минал период.

Тя допълва, че има забавяне на експертизата от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и най-вече случаите на неколкократна последователна отмяна и връщане на ТЕЛК на експертни решения на едно и също лице в рамките на една процедура. Подчертава, че вследствие отмяната на експертното решение на ТЕЛК, до издаване на ново и влизането му в сила, пенсията за инвалидност, както и други социални права на гражданите се спират.

Друг проблем е забавеното издаване и изпращане на експертното решение след обявената дата за разглеждане на административното производство. Според омбудсмана е подходящо да бъде въведен механизъм, чрез който да се гарантира, че НЕЛК няма да има право да връща до безкрай преписката за ново разглеждане от ТЕЛК.

„Удълженият период на влизане в сила на експертните решения, често над месец, през който хората с увреждания са оставени без пенсиите им за инвалидност. Тук е мястото да се акцентира върху положителната практика на структурите в системата на социалното подпомагане за изпълнение на експертните решения непосредствено след издаването им, макар и да не са влезли в сила. По този начин се осигурява възможност на гражданите с увреждания да получат максимално бързо предвидената подкрепа по Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, като се преодоляват проблемите с дългите срокове за влизане в сила на експертните решения“, пише омбудсманът.

Според Диана Ковачева е важно да бъде обсъдена възможността за ускоряване възобновяването на полагащите се пенсии на гражданите. Това би могло да бъде постигнато, от една страна, като спрямо Медицинските комисии към териториалните подразделения на Националния осигурителен институт (НОИ) бъде въведен и прилаган общият принцип за изпращане на издаденото решение на заинтересованите страни. От друга страна, чрез осигуряването на достъп на медицинските комисии до информацията и документацията в електронната система, имаща отношение към експертизата и удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицата, би могло допълнително да се ускори дейността на комисиите.

Омбудсманът засяга и други проблеми на медицинската експертиза в становището си, което може да се прочете ТУК.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.