За равен достъп до изкуство и култура ще работят в село Победа

Общество
19.10.2015 | 18:39 ч.

Читалище „Зора-1990г.” в село Победа започна работа по нов проект - „За равен достъп до изкуство и култура”. Той е една от петте инициативи на читалищата в община Долна Митрополия, които спечелиха подкрепа в конкурсната сесия „Протегнатата ръка е безценна”, посветена на обявената от Европейския съюз Година на развитието 2015 г. ифинансирана от Плевенския обществен фонд „Читалища”.

В продължение на три месеца чрез поредица от дейности в Победа ще работят за създаване на условия за развитие на уменията на децата в неравностойно положение в областта на културата и изкуството. Ще им бъде осигурен и равен достъп до различни форми на изкуството, като същевременно ще се предостави възможност за интеграцияНа първата среща са присъствали представители на целевата група и читалищни дейци. Пред тях координаторът на проекта Димитринка Гетова е представила мултимедийна презентация за целите, дейностите и очакваните резултати. Всеки участник е получил и информационни материали.