За първи път в Плевен: Проведоха разпит на дете извън сградата на съда

Общество
19.11.2015 | 15:32 ч.

 

 

В сряда в Плевен за първи път се проведе разпит на дете извън сградата на съдебната палата. Дете на 10 години е изслушано по съдебно производство, което засяга негови интереси, а именно, производство за прекратяване на настаняването му в институция. За случая научихме от адвоката по делото Наташа Добрева:

 

Съдът разпореди детето да не се води в сградата на Съда, вместо това разпитът му да се проведе в сградата на Комплекс за социални услуги, намиращ се в близост. Съдията участваше в разпита без да е облечена в тогата си и без да е седнала на подиум пред и над детето, в съответствие с „Насоки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето“,издадени отСъвет на Европана17.11.2010г(достъпнина български език тук: http://www.judgesbg.org/images/GuidelinesChildFriendlyJustice_BG.pdf )

Тези насоки не са популярни в България, а представляват залог за добро детско правосъдие. В момента се провежда кампания за реформа с детското правосъдие с цел въвеждане на стандарти за изслушване на деца, които да щадят неговата психика и да защитават най-добре интересите му (http://deca.bg/act-now-item/childhood-with-no-bars/).  Тази кампания промотира някои основни добри практики. Децата се чувстват свободни и спокойни да говорят, ако съдията ги изслушва в среда, която е приятна за детето – детска стая в Комплексите за социални услуги за деца и семейства; място, където детето живее или „Синя“ стая. Съдията трябва да е без тога и да седи до детето на пейка дори в съдебната зала. Той обяснява на детето, че може да отговаря и да не отговаря на въпроси, ако не иска. Както и че може да задава въпроси за всичко, което не разбира. Добре е когато детето види и предварително обстановката, в която ще бъде изслушано и бъде добре информирано от социален работник/психолог за целта и ролята на това изслушване по отношение на делото на разбираем за него език. Социален работник/психолог, на когото детето има доверие, задължително присъства на изслушването и има възможност непрекъснато да предава на детето на разбираем за него език онова, което се поставя като въпрос. Важно условие е и това детето, съдията и социалният работник/психологът да са насаме, когато се провежда изслушването. Ако детето пожелае да присъства още някой - той да бъде допуснат.

 

„Всички имаме интерес от спазване правата на децата и изслушването им в спокойна и приятна за тях среда. Не е достатъчно само да има подходящо помещение за изслушване на деца, но е необходимо също да има надлежно обучени съдии, каквато беше съдията по днешното дело. Националният институт по правосъдие, както и неправителствени организации, провеждат обучения на магистрати с цел повишаване чувствителността към уязвимото положение на децата в съдебни производства. Съдията по днешното дело положи всички усилия, за да предпази детето от стресиращо за него влизане в Съдебната палата, където щеше да се сблъска с непознати възрастни в униформи. Детето беше изслушано, тъй като е на възраст над 10 години. При това условие, то може да взима отношение по всички правни въпроси, които го касаят. В случая, това беше въпросът къде и с кого да живее“, коментира пред „Посоки“ адвокат Наташа Добрева.

 

Както „Посоки“ не веднъж писа, „Синята“ стая в Плевен е в процес на изграждане и все още не е готова за ползване по конкретни съдебни дела. Тя ще се намира на бул. „Ген. Скобелев“ 22, бл. 3, вх.А, партера. Решението за предоставяне на въпросното помещение бе взето на сесия на Общинския съвет през септември тази година, като то се  предостави за исканата цел за не повече от 10 години. За откриването на Синя стая в Плевен се заговори за първи път в края на миналата година. Разкриването й става по проект, изпълняван от съда по българо-швейцарска програма за сътрудничество. Т. нар. Синя стая е извън сградата на Съдебната палата, тъй като изискването е тези специализирани помещения да бъдат извън територията на съд, МВР или прокуратура. Освен Плевен по същия проект подобни стаи се правят и в още четири града - Варна, Враца, Козлодуй и Ямбол. Синята стая е специализирано място за изслушване на деца, която се състои от две части, разделени с т.нар. „венецианско стъкло“. В едното помещение съответният професионалист води разговора с непълнолетното лице, като тази част от стаята е оборудвана с видео- и звукозаписна техника. Втората част от помещението е за останалите участници в процедурата по изслушването или разпита.