За 2019 г.: 360 деца са водени на отчет за извършени противообществени прояви и престъпления в област Плевен

Общество
11.07.2020 | 09:43 ч.

През 2019 г. в област Плевен на отчет  в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 360 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. (349) броят им се увеличава с 3.2%. Това показват данните на Националния статистически институт.

73.6% от водените на отчет са непълнолетни, а 26.4% - малолетни. От тях момчета са 278 (77.2%), а момичета - 82, или 22.8%. Малко над половината са учащи - 192 малолетни и непълнолетни лица, или 53.3%. В криминогенна среда са живели мнозинството от тях - 70%  (252) .

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Плевен през 2019 г., са 191. Преобладават момчетата - 133 (69.6%), а момичетата са 58 (30.4%).
В структурата на наблюдаваните противообществени прояви най-голям е броят на децата, преминали през ДПС за „бягство от вкъщи, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип” – 47, или 24.6%. През 2018 г. те са били 38 лица с относителен дял 16.2%. Следва делът на лицата, регистрирани за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 22 (11.5%), за „употреба на психоактивни вещества“ – 21 лица (11.0%) и „проява на насилие и агресия“ – 18 лица (9.4%).

През миналата година броят на малолетните и непълнолетните лица в област Плевен, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 184.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните (103 лица, или 56.0%). Следват повреждане и унищожаване на имущество - 23 (12.5%), грабежи - 22 лица (12.0%), а 7 лица, или 3.8% – за престъпления, свързани с наркотици.  Най-висок е делът на взломаджиите – 31.1% (32 лица), и на кражби от домовете – 20.4% (21 лица).

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. в област Плевен са 75, от които 46, или 61.3%, са момчета. Най-много са пострадалите от кражби на имущество: те са 34, от които момчетата са 26, а момичетата 8. Жертвите на грабежи са 8, а пострадалите от нанесени телесни повреди са 6 лица, 2 лица са жертви на блудство.