Въвеждат временни COVID мерки в училищата и детските градини от 15 септември

COVID-19
09.09.2022 | 15:46 ч.

Въвеждат се временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП). Това съобщават от здравното министерство. 

Мерките ще действат от 15 септември до 14 октомври.

В детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. 

При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

В училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки, между педагогическия персонал и между родителите и персонала.

При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки или класове, да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня, да се определи отделна класна стая за всяка паралелка, да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Целият текст на заповедта - тук.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.