Въведена е временна организация на движението заради кастрене на растителност в участъка Радишево-Пелишат

Общество
03.08.2020 | 13:14 ч.

Временна организация на движението е въведена днес в участъка между селата Радишево и Пелишат със Заповед на заместник-кмета арх. Невяна Иванчева. Причина е изпълнението на обект „Отстраняване на дървесно-храстова растителност по общинска пътна мрежа път PVN 1146”. По време на извършване на дейностите движението на ППС се ограничава в отделни участъци по едната пътна лента на цитирания път и пренасочено в другата срещуположна лента с изчакване.

Възложител на обекта е Община Плевен, а изпълнител – „Да АГРО” ЕООД – Велико Търново.