Водещ невролог от Плевен ще участва в международна научна среща, посветена на децата с аутизъм

Здраве и красота
22.05.2023 | 17:59 ч.

Първата по рода си конференция с международно участие в България, насочена към родители, учители и близки на деца, диагностицирани със състояния от аутистичния спектър, ще се проведе на 9 и 10 юни в столичния хотел „Рамада София Сити Център“. Форумът „Аутистичен спектър - съвременни диагностични и терапевтични насоки“ е по инициатива на Балканската асоциация по невромодулация, биофийдбек и неврофийдбек (БАНБН), в партньорство с най-голямата българска тъканна банка „Биорегенерация“ и Българското сдружение по пробиотична медицина. Един от основните лектори на конференцията ще бъде проф. д-р Пламен Божинов - началник на Клиниката по нервни болести във високотехнологичната „Сърце и мозък“ в Плевен и съпредседател на БАНБН. Лекцията, която той ще изнесе, е на тема „Невромодулацията при деца от аутистичния спектър - rTMS, tDCS“.

Проф. Божинов е пионер в България при използването на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) както при различни неврологични заболявания, така и като потенциален метод за лечение на заболяванията от аутистичния спектър (ASD) и резултатите от работата му в тази насока ще бъдат представени пред аудитория от над 400 български и международни специалисти от България, Сърбия, Турция, Полша, Гърция, САЩ и др.

„Конференцията е провокирана от нарастващия брой български семейства, които търсят терапевтични начини за справяне с разстройствата в поведенческия и когнитивния спектър при деца с аутизъм. Заболяванията от аутистичния спектър представляват комплекс от нарушения в развитието на нервната система, изразяващи се в дефицити в сензорната реактивност и в социалните комуникации - стереотипно поведение, интереси и активности. Поради липсата на специфично медикаментозно или друго физикално лечение на аутизма, рТМС е техника за неинвазивна мозъчна стимулация (NIBS), която е потенциален лечебен метод за тези заболявания“, сподели проф. Божинов. Натрупаната практика и наблюденията от прилагане на метода в Клиниката по нервни болести в „Сърце и мозък“ - Плевен категорично потвърждават ефективното и същевременно щадящо въздействие на репетитивната транскраниална магнитна стимулация върху човешкото здраве.

В рамките на двата дни на форума ще бъдат разисквани и теми за: „Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на ASD“; „Диагностични възможности на swLORETA qEEG и използването и за невронавигация при невромодулиращо лечение при ASD“; „Автотелата срещу невронални структури като диагностичен и имунопатогенетичен маркер.“ „Разстройства от аутистичния спектър: персонализираната терапия с мезенхимни стволови клетки ли е бъдещето?"; „Ролята на стволовите клетки при лечение на деца в аутистичния спектър.“; „Лечение с имуноглобулини при деца от аутистичния спектър“; „Метали - интоксикация и детоксикация при деца с разстройство в развитието"; „Диагностика на риска от аутизъм при бебета и деца до 3 г."; „Ключовата роля на логопеда при консултиране, диагностика и терапия на разстройства от аутистичния спектър"; „Роля на генетични и епигенетични маркери при биомедицинския подход на лечение на деца с проблеми в развитието"; и др. Ще бъдат представени и успешно работещи поведенчески и когнитивни терапии, обзор за недостатъците в социалното и обучително интегриране на децата с аутизъм и набелязани насоки за тяхното преодоляване.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.