Водата в две селища в Плевенска област е била с показатели извън нормите

Общество
23.06.2020 | 15:46 ч.

В 9 населени места са извършени изследвания на питейната вода за периода 15 – 21 юни, отчитат от РЗИ - Плевен. Взети са 18 проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А.

От тях 4 бр. не са отговаряли на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В град Койнаре две проби са били с повишено количество нитрати – съответно 95,79 mg/l и 76,67 mg/l при допустима стойност 50,00 mg/l.

В село Лазарово 2 пъти е засечено по-голямо съдържание на флуор - 1,90 mg/l и 1,83 mg/l при допустима стойност 1,50 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването. Няма обявени и населени места с въведено режимно водоподаване.