Важно за седмокласниците: В кои училища - центрове в Плевенска област може да се подават документи за прием в VIII клас

Общество
03.07.2020 | 14:13 ч.

От днес, 3 юли, до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО - Плевен.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Плевен училища – центрове на територията на област Плевен, посочени по-долу.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището - център:

В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.  

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области, представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване, представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (03 - 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

 

Община

Училище-център, населено място

Адрес

Ще приема документи на:

БЕЛЕНЕ

ОУ „Васил Левски“ Белене

ул. "Еп.Евгений Босилков" №1

I и III етап

ГУЛЯНЦИ

СУ „Христо Смирненски“ Гулянци

ул."Г.С.Раковски" №19

I и III етап

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

СУ „Васил Априлов“ Долна Митрополия

ул."Трети март" №29А

I  и III етап

ДОЛНИ ДЪБНИК

НУ „Св.Св.Кирил и Методий“

ул. "Васил Левски" № 30

I и III етап

ИСКЪР

СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър

ул. Георги Димитров 43

I и III етап

КНЕЖА

ОУ „Васил Левски“ Кнежа

Ул. "Опълченска"84

I и III етап

ЛЕВСКИ

ОУ „Максим Горки“ Левски

ул. "В.Априлов" № 50

I и III етап

НИКОПОЛ

СУ „Христо Ботев“ Никопол

ул. "Сливница" 7

I и III етап

ПОРДИМ

ОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрън

с. Вълчитрън

I и III етап

ЧЕРВЕН БРЯГ

ОУ „Христо Смирненски“ Червен бряг

ул."Паисий" 37

I и III  етап

ПЛЕВЕН

ОУ „Йордан Йовков“ Плевен

ул. "Петко Каравелов" № 22

I и III етап

ПЛЕВЕН

ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен

кв.Сторгозия, ул."Д-р П.Берон" № 2

I етап

ПЛЕВЕН

ОУ „Васил Левски“, гр Плевен

ул."Стара планина" 6

I етап

ПЛЕВЕН

ОУ „Св.Св.Климент Охридски“, гр. Плевен

 ж.к. Дружба" І

I етап

 

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

І класиране: 03.07 до 07.07.2020 г. - 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 16 юли 2020 г. вкл. - записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.

До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.

До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.

На 23 юли 2020 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.