В село Победа, община Долна Митрополия: Лазарките пеят и на девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост

Общество
23.04.2019 | 17:20 ч.

Лазаровден! Това е празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празникът на труда и трудолюбивите българи. По стар обичай – да дадат своята благословия на труда на стопаните – тръгват момите, нагиздени с пъстри лазарски премени, с надежда, че той ще бъде възнаграден стократно. По лазарските премени греят нанизи от мъниста, парички, а шевиците по ризите са събрали в себе си цвета на аления гюл и жълтата латинка, на зеления чемшир и синевата на утрото. Навсякъде лазарките благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщята, за стоката – домашните животни. Та нали всеки народ започва живота си от земята. Лазарките пеят и за млади, и за стари. На девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост.

И тази година по традиция Народно читалище „Зора - 1990 г.” - село Победа, организира колективно лазаруване на малките момичета в селото. Нагиздени и пременени, те обходиха цялото село, като пееха и благославяха.

Ой, Лазаре, Лазаре,

тука ни са казале,

че има мома и момък.

Я момата годете,

я момъка женете,

доде е вино червено

и тая бистра ракия.

 Във всеки дом пожелаха:

Я дай ни, боже, я дай ни

тая година най-добра.

На всички здраве и живот,

орачу – добър берекет!

Срещу техните песни, игри и благословии всяка стопанка на къща ги дарява с парички, сладкиши и с яйца – символ на живота. Една част от събраните средства малките лазарки с радост дариха на читалището за подпомагане на предстоящи мероприятия и инициативи.

 

Димитринка ГЕТОВА

секретар на НЧ „Зора 1990“, с. Победа