В Пордим изискват информация за лични стопанства заради бъдеща ваксинация срещу Нюкясълска болест

Бизнес
18.03.2020 | 19:14 ч.

До 20 март стопаните в Пордим със стопанства тип „заден двор”, които отглеждат птици, трябва да представят в Община Пордим информация за адреса на стопанството собственик и броя на отглежданите птици  /кокошки носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки и гълъби/. Това изискване е във връзка със заповед на БАБХ и на директора на ОДБХ – Плевен за организирането на ваксинация срещу Нюкясълска болест на птици, отглеждани в лични стопанства, намиращи се в 10 км зона около промишлени птицевъдни обекти на територията на област Плевен. Кметът на община Пордим Детелин Василев съобщава, че за община Пордим в такава зона попадат всички лични стопанства от гр. Пордим.

Поради усложнената епидемична обстановка данните да се подават по телефон на дежурния в Община Пордим на номера: 06513 20 55, 06513 22 84.