В Плевен започва работа новата вирусологична лаборатория за изследване на COVID-19

COVID-19
03.04.2020 | 19:02 ч.

От понеделник, 6 април, в Плевен стартира работа новоразкритата вирусологична лаборатория за установяване на COVID-19.

„Инвестирайки голям размер собствени средства, Медицински университет - Плевен завърши напълно цялостното изграждане и оборудване на новата Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус към Научноизследователския институт, базирана във Втора клинична база“, се казва в съобщение от висшето училище. В него се посочва още, че наличието на Лабораторията за изследване на COVID-19 в града е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната. Предстои снабдяването с консумативи за извършване на PCR тестовете за стартиране на диагностичния процес. Апаратът за PCR диагностика е наличен и в готовност за работа. Научните екипи са преминали обучителен курс във ВМА - София и са снабдени с необходимите предпазни облекла за стартиране на диагностичните изследвания.