В Плевен проведоха симулационно обучение на медицински екипи чрез робот-асистирана операция в условията на COVID-19

COVID-19
08.04.2020 | 13:17 ч.

В условията на задълбочаваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен работи при строг санитарно-пропускателен режим и спазване на всички противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на коронавируса, съобщават от здравното заведение. Болницата извършва единствено неотложни операции на пациенти с онкологични заболявания. Осъзнавайки, че човешкият фактор от лекари и медицински специалисти е най-ценен в борбата за ограничаване на вируса, болницата използва всички свои високотехнологични предимства в лечението на пациентите – телехирургия и телемедицина. Екипът на чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев е включен в работна група с Американската асоциация по минимално инвазивна хирургия с цел изработване на правила за оперативното лечение на спешните състояния в хирургията при пациенти с COVID-19. Операциите при такива пациенти са коренно различни от стандартната роботизирана хирургия – извеждане на конзолата на хирурга извън операционната зала; използване на специални устройства за аспирация и филтриране на въглеродния двуокис от корема на пациента и др., поясниха от здравното заведение. За тази цел там са проведени няколко симулационни обучения по време на роботасистирани операции - за поведение на здравните специалисти при лечение на пациенти със симптоми или доказан коронавирус. Екипите от лекари и медицински сестри тренираха поставянето на специално предпазно облекло и режим на работа в среда с COVID-19. Благодарение на трите робот-асистента лекарите в болницата биха могли да провеждат визитации и консултации на оперираните пациенти „от разстояние“,  без да е необходимо физически да ги посещават в болницата. Концепцията за „пренесено присъствие“ от съвременната роботика и телемедицината ще спомогне за запазване на здравето на медицинските специалисти, чиято експертиза е от особена важност за справяне със сложната епидемична обстановка в момента.

Чрез възможностите на Телекомуникационния ендоскопски център към Медицински университет – Плевен симулационните обучения по време на роботасистирани операции за поведение на здравните специалисти при лечение на пациенти със симптоми или доказан коронавирус се записват и наблюдават по време на онлайн обучението на студентите. На живо, във виртуалните класни стаи, се излъчват и визитациите с робот-асистентите, като по този начин се провеждат клинични занятия със студенти по време на дистанционното обучение в условията на извънредно положение.