В община Долна Митрополия набират потребители за услугата топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19

Общество
15.12.2020 | 12:47 ч.

В община Долна Митрополия започна прием на документи за кандидат-потребители на услугата топъл обяд, съобщават от местната управа. Общината подготвя проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Допустимите целеви групи по програмата са:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Топъл обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт, ще се приготвя в трите кухни на Домашен социален патронаж – гр. Долна Митрополия, с. Крушовене и с. Подем. Безплатен топъл обяд ще се предоставя на територията на цялата община, в работните дни от месеца на лицата, попадащи в посочените целеви групи.

С цел предпазване от заразяване и разпространение на коронавирус в Домашен социален патронаж има засилени мерки на превенция както на персонала, който приготвя и разлива храната, така и на съдинките и автомобилите, с които готовата храна се доставя до крайните потребители. Дезинфекцията в обектите е завишена. Редовно се използват дезинфектанти за ръце на спиртна основа, ръкавици при приготвяне, разсипване и доставяне на храната. Разносвачите на храна ще използват предпазни маски при посещението си в домовете на потребителите, като избягват пряк контакт със самите лица.Съдинките с готовата храна да бъдат оставяни на подходящо място /антре, преддверие/, без да се влиза в помещението, обитавано от лицето.

Потребителите на услугата ще имат възможност да получат и съпътстващи мерки, съобразени с противоепидемичните мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и със специфичните нужди на хората в тези условия.

Община Долна Митрополия се ангажира гъвкаво да използва всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината.

Приемът на документи ще се извърши първоначално в периода 14.12.2020 г. – 18.12.2020 г., всеки делничен ден, като процесът е отворен и ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта.

Кандидат-потребителите подават: заявление – декларация (по образец, Приложение № 2 от Методиката за прилагане на опростени правила); декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец, Приложение 20 от ръководството/ - попълват се от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

Лица под карантина не подават документи. Същите могат да заявят желанието си за получаване на топъл обяд в устна/писмена форма, чрез отправяне на искане до общината.

Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция “СП“ – Долна Митрополия. Дирекцията ще извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител.

Подборът на кандидат-потребителите се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на община Долна Митрополия по утвърдена  процедура за подбор

Желаещите кандидат-потребители могат да получават, както и да подават необходимите документи в Общинска администрация - Долна Митрополия,  ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 39, в Центъра за услуги и информация на граждани, както и в кметствата по населени места.

Предоставянето на топъл обяд първоначално се предвижда да започне в периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г. След окончателното одобрение на средствата по механизма REACT-EU, бюджетът, както и операцията ще бъдат удължени.

Още по темата

Коментирай

Plamen ivanov
15.12.2020 | 13:49 ч.
Zelenchukovata supa,,,moje sas po dobti vkusovi kachestva
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.