В Областната управа се проведе кръгла маса на тема: Представяне на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019 – 2020 г.

Общество
12.12.2019 | 17:18 ч.

На 11 декември в зала „Плевен” в сградата на Областна администрация – Плевен, се проведе кръгла маса на тема: Представяне на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в Република България 2019 – 2020 г.

Представянето на стратегическия документ беше направено от д-р Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика, като срещата беше водена от г-жа Татяна Божинова – заместник областен управител на област Плевен.

Участници в дискусията бяха представители на областната администрация, общински администрации, дирекции „Бюра по труда”, дирекции „Социално подпомагане”, местни организации на възрастни хора и хора с увреждания, както и НПО от област Плевен.

Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Чрез него правителството реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора.

Като нов акцент в стратегията може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Индексът ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Чрез него се измерва неизползваният потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене. Индексът е изграден от 22 отделни индикатора, които са групирани в четири области. Всяка област отразява различен аспект на активния живот на възрастните хора: заетост, участие в обществото, независим и сигурен живот в добро здраве, създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

 
Печатни издания

 

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

2050 гидина.

Карантината си отива...

- Скъпи, най-после ще използваме резервацията за море от 2020 година.

Тя ни е наследство от баба и дядо!

АРХИВ | изберете две дати