В две села от Плевенска област е регистрирано влошено качество на водата

Общество
01.07.2020 | 09:42 ч.

Извършени са изследвания на питейната вода в 6 селища от област Плевен за периода от 22 до 28 юни. За това информират от РЗИ – Плевен.

Взети са 8 проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 2 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Водата в с. Ракита се е оказала с висока мътност.

В пробата от село Горник е установено превишено съдържание на нитрати - 70,36 mg/l, при допустима стойност 50,00 mg/l. Също така е регистрирано наличие на колиформи - 39/100 КОЕ/100 ml кф (при нулева допустима стойност).

Издадено е едно предписание, съставен е акт и постановление на стойност 100 лева.

Няма обявени населени места в област Плевен с въведен режим на водата. През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

Още по темата

Коментирай