УМБАЛ „Света Марина” ООД - гр. Плевен обявява конкурс за лекари специализанти

Обяви и съобщения
03.11.2023 | 11:16 ч.

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ООД - гр. Плевен

 

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВА КОНКУРС

по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/.

 

За длъжностите: Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1 места; Лекар, специализант по Кардиология  – 2 места; Лекар, специализант по Нуклеарна медицина – 1 място, Лекар, специализант по Образна диагностика – 2 места, Лекар, специализант по Съдова хирургия  – 1 място, Лекар,  специализант по Урология  – 1 място.

 

1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” е предимство.

2.  Начин на провеждане на конкурса: интервю

3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс - свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше медицинско образование, удостоверение от БЛС, копие на лична карта.

4. При провеждането на конкурса ще се вземат предвид:

- средният успех от следването и от държавните изпити;

- оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

- резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

- другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.)

5.   Балът на кандидатите за длъжността лекар специализант се формира като сбор от:

-     средният успех от следването и от държавните изпити

-     оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства

-     резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства

-     другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността- социални, организационни, компютърни, езикови и др.

Кандидатът с най-висок резултат заема длъжността.

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА”, кабинет ТРЗ – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” – гр. Плевен.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за провеждане на конкурс пред комисия и Управителя на болницата

     

Краен срок за приемане на документи – 1 месец след публикуване на обявата.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.