Тристранката ще обсъди икономическите мерки, предложени от синдикатите и бизнеса

Бизнес
12.04.2020 | 15:14 ч.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание утре, 13 април 2020 г., от 11:00 ч.

Националният съвет за тристранно сътрудничество, във връзка със приетите промени със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., ще обсъди Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите, преустановили работа поради обявеното извънредно положение.

Съветът ще обсъди и допълнителни социални и икономически мерки, предложени от работодателските и синдикалните организации.

Като точка трета от дневния ред НСТС ще обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

В рамките на заседанието ще бъдат избрани ротационни заместник-председатели на НСТС, съответно от организациите на работниците и служителите и на работодателите, съгласно чл. 3а, ал. 4 от КТ.