Трима прокурори встъпиха в длъжност в РП – Плевен, младши следовател - в Окръжен следствен отдел при ОП

Общество
02.07.2020 | 11:33 ч.

На 01.07.2020 година тържествено встъпиха в длъжност трима прокурори в Районна прокуратура (РП) - гр. Плевен и един младши следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура (ОП) - гр. Плевен.  За това съобщават на сайта на Прокуратурата на РБ. 

Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Плевен Николай Пачевски връчи актовете за встъпване на четиримата. На церемонията присъстваха административният ръководител на РП - Плевен Пламен Петков, прокурори от Окръжна и Районна прокуратура гр. Плевен, както и следователи от ОСС при ОП - гр. Плевен.

С Решение по Протокол № 22 от 17 юни 2020 година на основание чл.194 ал 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести Чавдар Шолев – прокурор в РП - гр. Троян на длъжност „прокурор“ в РП - гр. Плевен.

С Решение по Протокол №23 от 24 юни 2020 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са назначени Елеонора Янева и Елена Паунова на длъжност „младши прокурор“ в РП - гр. Плевен и Петър Стойнев на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел при ОП - Плевен.