Създават регистър на запорите

Бизнес
29.11.2020 | 10:52 ч.

Регистър на запорите ще изгради и поддържа Министерството на правосъдието.

Новата информационна система ще дава точна информация за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, централизирана в единна база данни.

Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предложени за обществено обсъждане.

В момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (най-често автомобили,  селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях от правоимащи органи, обясняват в мотивите си от Министерството на правосъдието.

С промяната ще се осигури такава степен на публичност на информацията в регистъра, която ще гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, предмет на регулация, ще се повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще се е оптимизира принудителното изпълнение върху посочените движими вещи.

Достъп до системата ще имат участниците в изпълнителните производства, както и лица с правен интерес, при спазване на изискванията по Закона за електронното управление, посочва се в предложенията.

Достъпът до информационната система на държавната и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции, ще е безплатен.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.