Създава се Общински фонд „Култура“ в Плевен

Култура
30.01.2024 | 18:42 ч.

Да бъде създаден Общински фонд „Култура“, реши Общинският съвет на Плевен. Решението на съветниците, прието на януарското редовно заседание, на практика е първа стъпка за реализацията на идеята. „Целта на фонда е да разширим значително възможностите за финансиране на културни проекти в общината“, заяви председателят на ОбС доц. д-р Иван Малкодански на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен.

Идеята е във фонда да влязат всички разплащания, които се правят към културните институти, годишният културен календар, финансирането на ДКТ „Иван Радоев“, Плевенската филхармония и др. Общата стойност на фонда ще е около 1 млн. лв. Благодарение на наличието на този фонд, Община Плевен ще може да търси до 100 % финансиране от държавата“, коментира доц. д-р Малкодански. Той обясни, че съгласно Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), е създаден Национален фонд „Култура“. Съгласно чл. 36 от този закон „…Общинският съвет създава общински фонд „Култура“ и приема правилник за неговата работа. Средствата от фонда се набират от: средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата; дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица; лихви по сметките на фонда; други източници, определени с решение на общинския съвет. Средствата на фонда се разходват за: осъществяване на проекти и програми в областта на културата; подпомагане провеждането на културни прояви; участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие; подпомагане на любителското изкуство; осигуряване на творчески стипендии за даровити деца и младежи“.

Със същото решение Общински съвет – Плевен, гласува и състав на 10-членна експертна комисия - 5 общински съветници и 5 представители на общинската администрация, която има за задача в срок до 14.02.2024 г. да изработи проект за правилник за работата на Общински фонд „Култура“. 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.