Съветниците с ново решение в подкрепа на местния бизнес в условията на COVID-19

Бизнес
30.07.2020 | 12:22 ч.

Наематели на рекламно-информационни елементи (РИЕ) - общинска собственост и наематели на общински терени за поставяне на собствени такива в община Плевен, ще бъдат освободени от заплащането на обезщетения в двоен размер на наемната цена и премахване на собствените им РИЕ за периода от изтичане сроковете на наемните договори до приключването на нови тръжни процедури за отдаване под наем на общинските съоръжения и терени. Решението е на Общинския съвет по предложение на общинската администрация и е част от мерките в подкрепа на местния бизнес в условията на продължаващата криза с COVID-19.

След проведени през 2015 г. търгове с тайно наддаване в община Плевен са сключени множество наемни договори, с които на лица - търговци са предоставени под наем рекламно-информационни елементи - общинска собственост (тип „билборд"), или са предоставени за възмездно ползване общински терени, върху които наемателите са монтирали свои такива. Срокът на договорите е 5-годишен и към момента вече е изтекъл, стана ясно на днешния дебат. Посочено бе, че във всички договори за наемателите са предвидени задължения след прекратяване на договора да заплащат обезщетения за ползване в двукратен размер на наемната цена, а ползващите собствени РИЕ - да ги демонтират в 7-дневен срок.

Въведените от 13 март тази година противоепидемични мерки поставиха много ползватели и наематели на общински терени и обекти в невъзможност да реализират приходи от дейността си, чрез които да заплащат дължимите такси, наеми и концесионни вноски. В резултат на тези мерки е преустановена изцяло дейността и на много търговски субекти - ползватели на общински терени. Със свое решение от април тази година Общинският съвет освободи изцяло или частично физически и юридически пица - ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти - общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори, от задълженията да заплащат местни такси, наеми и концесионни вноски във връзка с мерките при извънредното положение.

Заради въведените противоепидемични мерки, след изтичането на сроковете на действащите договори нови тръжни процедури не са обявени и проведени до момента. По тази причина ползването на РИЕ и общинските терени продължава, без да се предприемат действия за демонтиране съгласно договорените условия. Самото демонтиране на РИЕ в момента е и икономически неоправдано, тъй като ще лиши Общината от приходи под формата на обезщетения за ползване на терените, без да са сключени договори с нови наематели.

В тази връзка в Община Плевен е постъпило становище от директора на ОП „Акварел", че при така създалата се ситуация е целесъобразно наемателите на РИЕ да бъдат освободени частично от задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер на наемната цена за периода от изтичане на срока на договора до провеждането на нови тръжни процедури, а наемателите на терени за поставяне на собствени РИЕ - да бъдат освободени от задължението за премахване на собствените им съоръжения за същия период.

Общинският съвет единодушно прие изложените мотиви и гласува в подкрепа на наемателите на РИЕ в общината. Съветниците записаха и втора точка в решението си, която гласи, че за периода до финализиране на нови тръжни процедури, наематели на РИЕ - общинска собственост и наематели на общински терени за поставяне на собствени такива ще заплащат на Общината обезщетения за ползването им в размер на уговорения месечен наем.

Още по темата

Коментирай