Съветниците решиха: ОФК „Спартак Плевен“ ще продължи да ползва безвъзмездно стадион „Плевен“

Спорт
26.08.2021 | 12:07 ч.

Стадион „Плевен" ще бъде предоставен за безвъзмездно ползване за още една година на Сдружение "Общински футболен клуб Спартак Плевен” за тренировъчна и състезателна дейност. Решението е на Общинския съвет и бе прието на днешното заседание с 32 гласа „за“, 2 „въздържал се“, против - няма.

Стадион „Плевен” е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост от 03.07.2012 г. Имотът включва футболен терен, лекоатлетическа писта, трибуни с административно-битови сгради и ел. информационно табло, заедно с урегулиран поземлен имот, отреден за стадион, паркинги и озеленяване. По кадастрална карта всичко е на площ от  52 095 кв.м.

С решение от юни 2020 г. на Общински съвет - Плевен и договор от август същата година стадионът бе предоставен на ОФК „Спартак Плевен” за срок от 1 година. На 12 август тази година в общинска администрация е постъпило предложение за подписване на нов договор за безвъзмездно ползване на имота във връзка с участието на отбора в първенството на Трета футболна лига. В цитираното искане се посочва, че след положените усилия на Общината и извършените ремонтни дейности по стадиона през пролетта на 2020 г. футболният клуб е получил лиценз и са провеждани футболни срещи от първенството на Трета ПФЛ. Посочва се също, че предоставянето за безвъзмездно ползване на имота на футболния клуб ще бъде в интерес на гражданите, които ще имат възможност да наблюдават срещите на любимия си отбор в Плевен на подновеното футболно първенство за сезон 2021 - 2022 г.

Общински футболен клуб "Спартак Плевен" е вписан в публичния регистър от Закона за физическото възпитание и спорт, воден от министъра на младежта и спорта. Съгласно закона спортните обекти - държавна или общинска собственост, може да се предоставят безвъзмездно за определено време за тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от същия. В ЗФВС липсва изрична правна регламентация относно срока за предоставяне за безвъзмездно отдаване на спортни обекти, поради което по целесъобразност и спрямо тренировъчната и състезателна дейност на спортния клуб, Общински съвет - Плевен е този, който определя срока за ползване на имота.

След обсъждане съветниците решиха новият договор да бъде отново за 1 година, като разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота през този период, както и данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, ще са за сметка на сдружението.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.