Стартира проект за успешна социализация в Детска градина „Теменуга“ в село Обнова

Общество
10.10.2019 | 18:35 ч.

В Детска градина „Теменуга“ в село Обнова, община Левски  на 1 септември стартира проект „Формиране на социални умения у деца в предучилищна възраст, в партньорство с техните родители и учители.”

 Проектът, финансиран от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи, се реализира  в партньорство със Сдружение „ Пъстра палитра“ - град Левски.

Основната цел на проекта е: да подготви бъдещите първокласници, настоящи деца в подготвителна група, заедно със своите родители и учители да отговорят на следните въпроси:

Кой съм и какъв искам да бъда? Как да се съобразявам с правилата в училище? Как да съм толерантен и приемам различието? Как да изслушвам и задавам въпроси? Как да се справя с отговорностите, пред които се изправям в училище? Как и на кого да се доверя? Агресия и насилие в училище?

В проекта са заложени дейностите: работа с учители и непедагогическия персонал, работа с деца от подготвителните групи / ПГ-5 и ПГ-6/ и работа с родители. Интерактивни методи - ролеви и активизиращи игри и беседи, са основните методи на работа с децата и родителите.

 Проектът е на стойност 5 420лв. Стартира на  01.09.2019 г. и ще продължи до  31.12.2019 г.

Успешната социализация на детето означава то да е пълноценен член на обществото, да  общува свободно с другите и ги разбира, е мнението на  участниците в проекта, поясняват от детското заведение.

 

>