Средна заплата от 650 лева отчете Статистиката за Плевен

Общество
25.02.2015 | 15:43 ч.

Средната брутна месечна работна заплата в област Плевен е 644 лв. за октомври 2014 г., за ноември - 627 лв., и за декември – 650 лева. Това показват данните за последното тримесечие на старата година, огласени днес от Териториалното статистическо бюро в Плевен. Според изследването за посочения период средната месечна заплата в областта се е увеличила спрямо предходното тримесечие с 3.2% до 640 лева, като в обществения сектор тя е съответно 770 лв., а в частния - 580 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение в областта са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в сферата на енергетиката - 1 262 лв. Следват ги работещите във финансовата сфера и застраховането - 1 026 лв., в държавното управление - 854 лв., в образованието - 825 лв., и в здравната сфера - 780 лв.

По данни на Статистиката наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2014 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 57.5 хиляди души. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 21.2%, „Операции с недвижими имоти” - с 10.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 8.3% и „Култура, спорт и развлечения” - с 3.8%. В същото време най-голямо увеличение на наети е регистрирано в сферите „Административни и спомагателни дейности” - с 3.2%, „Образование” – с 2.9%  и „Други дейности“ - с 2.1%.

В края на декември 2014 г. работещите по трудово и служебно правоотношение в Плевенска област са с 4.5%, или 2.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.