Себеприемането

Общество
15.12.2019 | 16:10 ч.

Приеми се такъв, какъвто си. Опитай се да бъдеш в съгласие и одобрявай себе си. Така ще можеш да понасяш собствената си цялостност. Да приемеш себе си, не означава да се разбираш. Защото не си в състояние да разбираш живота в цялата му сложност. И не би могъл да осъзнаеш всички причини, поради които и ти си сложен.

Приемайки себе си, не означава, че се променяш. Както, като приемаш живота, не означава, че го променяш, така и като се себеприемаш, не се променяш. Себеприемането е равнозначно на това да се виждаш такъв, какъвто си в настоящия момент, и да си позволиш да бъдеш ти. Да осъзнаеш какъв си отвътре и отвън, без да се осъждаш.

Опитай се да бъдеш обективен наблюдател на себе си. Вгледай се внимателно. Ще ти бъде трудно. Но е необходимо. Не отмествай очи, когато забележиш нещо, което не ти харесва. Продължавай, докато станеш неутрален към това, което виждаш. Така ще придобиеш изследователски поглед. Ще започнеш да прозираш през външното вътрешното.

Не се страхувай. Изучавай своята реалност. И когато обозреш всичко, приеми го. Това си ти. Едно човешко същество. Не реагирай. Всичко, което си видял и което си прозрял, е нормално. Не е добро, нито пък лошо. Не е правилно, нито грешно. Просто е нормално. Това е себеприемането.

Когато се приемеш, създаваш предпоставки за възможна промяна. Себеприемането е поведенчески и мисловен процес. Струва си. Ще може да се самоопознаеш. В живота ти са много нещата, които приемаш, без да си съгласен с тях и без да ги разбираш напълно. Ти си част от всичко, което се случва в живота, и самото ти съществуване е доказателство, че живееш, без да проумяваш напълно случващото се.

 

Росен ХАДЖИЕВ - мотиватор за промяна