Съдия в Окръжен съд – Плевен Върбина Мълчиниколова бе отличена с "личен почетен знак - първа степен: златен"

Общество
20.01.2021 | 15:46 ч.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Върбина Ганчева Мълчиниколова – съдия в Окръжен съд – Плевен, с отличие „личен почетен знак – първа степен: златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е във връзка с нейното пенсиониране като признание за постигнатите резултати и е на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт, съобщават от Висшия съдебен съвет.

Отличаването е по предложение на Екатерина Георгиева-Панова – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен. Тя се мотивира с богатия юридически стаж на съдия Мълчиниколова – 23 години в Окръжен съд – Плевен, високата ѝ професионална подготовка и значителен практически опит.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия освободи Върбина Мълчиниколова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.