Само в едно селище в Плевенски регион водата е с отклонения от нормите

Общество
06.08.2020 | 12:09 ч.

Данните от Регионална здравна инспекция – Плевен сочат, че за периода 27 юли – 2 август са взети за изследване 23 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А.

От общо 11 селища е открита само една проба, неотговаряща на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В село Тученица нитратите леко са превишавали нормата - 51,27 mg/l при 50,00 mg/l допустима стойност.

При епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания – 4 ентероколита,  не е доказана причинна връзка с питейната вода, сочат данните на РЗИ.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването. Няма и обявени населени места с въведен режим на водата.

Още по темата

Коментирай