С решение на правителството предоставят имот в Плевен на Държавната комисия по сигурността на информацията

Общество
07.08.2019 | 16:18 ч.

Правителството реши да предостави безвъзмездно за управление имоти и части от имоти – публична държавна собственост, на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/. Това съобщиха от правителствения пресцентър след седмичното заседание на Министерски съвет. Имотите се намират в областите Кърджали, Плевен и Варна и досега са били стопанисвани от Министерството на вътрешните работи. Поради отпаднала необходимост за нуждите на МВР правото на управление върху имотите се отнема от ведомството и се прехвърля на ДКСИ.

Създаването на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) е свързано със Закона за защита на класифицираната информация, обнародван на 30 април 2002 г. ДКСИ е колегиален орган и се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 5 години по предложение на министър-председателя. С Решение № 744 на Министерския съвет от 8 ноември 2002 г. е определен първият персонален състав на Комисията. Основните направления, в които се развива дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, са свързани с организирането, осъществяването, координирането и контрола по защитата на класифицираната информация.