РЗОК - Плевен с близо 300 проверки за полугодието

Общество
02.08.2020 | 16:29 ч.

През първото шестмесечие на 2020 г. контрольорите на РЗОК - Плевен са извършили общо 289 броя проверки на договорните партньори, в т. ч. 17 бр. проверки на изпълнители на първична медицинска помощ по условията и реда за предписване на лекарствени продукти. Проверени са между 34% и 46% от сключените договори с изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ, както следва: при изпълнителите на първична медицинска помощ – 34% от договорите; за дентална помощ – 35% от договорите. Специализирана помощ и медико-диагностична дейност – 46% от договорите. При изпълнители на болнична помощ и аптеки този процент е над 50% от сключените договори, информират от Пресцентъра на РЗОК – Плевен.

През полугодието на 2020 г. са извършени два пъти повече проверки по жалби – 18, основно насочени към изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ.

През първото шестмесечие са завършени 168 броя проверки в извънболничната помощ, от които в 102 са установени нарушения. В 92 проверки са установени неправомерно получени суми. Установените нарушения са 161. При една проверка с нарушения през 2020 г. се установяват средно по 1.58 броя нарушения.

Най-често срещани нарушения са в установения ред за работа с първични медицински и финансови документи; по отношение на договорените по вид и обем дентални дейности и обстоен преглед; на договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания във връзка с диспансерно наблюдение на здравноосигурени лица; на условията и реда за предписвания на лекарствени средства, медицински изделия и диетични храни, глава ХІ от НРД-2019 за МД и др.

През първото шестмесечие на 2020 г. са извършени общо 48 проверки на изпълнители в болничната помощ, от които 46 самостоятелни проверки и две съвместни проверки с НЗОК. Проверките с констатирани нарушения през периода са 21, а тези с установени неправомерно получени суми са 16. Открити са 76 нарушения и са съставени протоколи за неправомерно получени суми за общо 26 453.00 лв. Предложенията за незаплащане на отчетена в нарушение дейност са в размер на 3108 лв.

РЗОК - Плевен регистрира спад от 62% в общия брой проверки спрямо същия период на предходната година. Причините са обективни - през 2020 г. процесът на договаряне с изпълнителите стартира в началото на годината, впоследствие се наложи прекратяването на внезапния и планов контрол през март и април 2020 г. поради пандемията от коронавирус, което значително затрудни осъществяването на контролната дейност.