Русе: Лубрика, цех за обработка на кожи и свинеферма са част от замърсителите на въздуха

Общество
25.09.2015 | 19:13 ч.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 17 дружества на територията на Източна промишлена зона на град Русе по повод множеството постъпили сигнали за непирятни миризми в средата на септември месец. Повечето от дружествата са заявили, че извършват дейност в светлата част на деня. За потвърждаване на информацията е изискана справка он Инспекцията по труда.

 В резултат на контролните проверки е установено, че зъмърсяването е причинено от няколко източника. При извънредния обход на 15 септември северно от площадката на „Монтюпе” ЕООД при наличие на южен вятър, органолептично е установено наличие на специфичната за производството миризма, а визуално експертите са установили изпускане на димни газове от изпускащото устройство към карусел № 1 – ИУ № 10. По информация от дружеството карусел № 1 е работил при непрекъснат (трисменен) режим на работа. Като етап от административното производство спрямо дружеството, и в резултат на извършените проверки през месец август на срещу „Монтюпе” ЕООД, е приложена принудителна административна мярка и пломбиране на съоръжението.  

При проверка в периода 17-19.09.2015 г. по изпълнение на условията в комплексното разрешително на  инсталация за регенерация на отработени масла, стопанисвана от „Лубрика” ООДи извършен емисионен и имисионен контрол е установено превишаване на нормите за допустими емисии по показател серен диоксид /SO2/. Оперъторът е  не е използвал  гориво по   КРгазьол. За неспазване на това условие на КР „Лубрика” ООД ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

При извънредните проверки в района на Източна промишлена зона и околността са установени и други източници на неприятни миризми.

На 18.09. 2015 г. в цех за обработка на кожа в Индустриален паркРусе е констатирано топене на мас на площадката на  ЕТ „Красимир Атанасов Роял”. Налично е установено голямо количество животинска мазнина, съхранението и преработката на които са източник на неприятни миризми.

На площадка на свинеферма в местността „Слатина” в землището на село Николово, собственост на ЕТ „Антоанета Симеонова” е констатирано, че за храна на животни са използвани странични животински продукти. За погряването им, са използвани излезли от употреба автомобилни гуми и други нерегламентирани горива. Липсват съоръжения за поемане на течните торови маси, в резултат, на което са заблатени съседни терени и се отделят на неприятни миризми. Срещу собствениците на обектите са предприети административно-наказателни мерки.

Огнища на нерегламентирано третиране на отпадъци са установени в района на Източна промишлена зана, бул. „България“, в местността зад телевизионната кула и ул. „Тракция“, което също е предпоставка за разнасяне на неприятни миризми. Информацията е предадена на Областна дирекция на МВР- Русе.

Резултатите от измерванията с Мобилната автоматична станция /МАС/ не показват превишения на измерените показатели съгласно нормите, заложени в наредбите за качество на атмосферния въздух.

Измерванията на атмосферния въздух с МАС, разположена в Източна промишлена зона на град Русе ще продължат.

Очакват се и резултатите от пробонабиранията за наличие на летливи органични съединения в атмосферния въздух.

 


 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.