Решиха за разпределението на държавната субсидия за читалищата в община Плевен

Общество
18.02.2015 | 16:23 ч.

Комисията за разпределение на субсидията за читалищата в община Плевен прие единодушно днес разпределението на държавната субсидия за настоящата година. Сумата за 2015 г. е общо 707 880 лв. за 33 читалища на територията на общината. Щатните бройки са съответно 102, което означава, че годишната сума за една бройка е в размер на 6 940 лв.

Съгласно Закона за народните читалища годишната субсидия за читалищата се разпределя от комисия, определена от Общинския съвет. За поредна година за председател на комисията бе избрана Мария Венкова, членове са по един представител на всяко от 33-те читалища в общината, представител на общинската администрация е зам.-кметът Стефан Петков.