Първи доброволчески консервационен лагер организираха от ДПП „Персина“

Свищов
04.10.2022 | 17:21 ч.

В последните дни на месец септември се проведе първият по рода си доброволчески консервационен лагер на територията на Природен парк „Персина“. В лагера се включиха студенти от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ от катедра „Биология“, ученици от Средно училище „Димитър Благоев“ - гр. Свищов и Средно училище „Димчо Дебелянов“ - гр. Белене.

Тренингът бе част от поредица консервационни лагери, които Дирекция на Природен парк „Персина“ (ДПП) предстои да организира през следващите години с насоченост опазване на местообитанието на къдроглавия пеликан на територията на парка. Участниците в неговото първо издание имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на експертите от дирекцията на парка за подобряване на водния режим и поддържане на влажната зона на остров Персин, което е от основно значение за опазване на колонията къдроглави пеликани на острова. Местообитанието на къдроглавия пеликан беше представено като едно от обновените гнездовища на вида в България. Доброволците имаха възможност от първа ръка да научат как е преминал процесът по възстановяване и какви са заплахите за пеликаните на остров Персин, съобщават от ДПП.

Консервационният лагер включваше тридневни образователни модули и двудневна теренна работа, насочена към отстраняване на стари съоръжения за мониторинг на територията на парка.

Поддържането на местообитанията на водоплаващите се извърши извън гнездовия сезон, с цел да се намали безпокойството върху видовете. Работа на терен беше извършена,  както на остров „Персин“ в Поддържан резерват „Персински блата“, така и в ЗМ „Кайкуша“, където задачата на доброволците бе да съдействат, да се изнесе изгорялата дървесина от миналогодишния пожар във влажната зона. Това беше още една важна акция, тъй като останалите метални елементи и дървени руини биха допринесли за допълнително загниване и замърсяване на водните площи.

ДПП „Персина“ изказва искрени благодарности за съдействието на катедра „Биология“, към ШУ „Епископ Константин Преславски“, ръководствата на СУ „Димитър Благоев“ и СУ „Димчо Дебелянов“ и на всички включили се студенти и ученици за ентусиазма и всеотдайната работа в помощ на дейностите по опазване на местообитания на територията на ПП „Персина“.

 
 
 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.