Провеждат избор на превозвачи по 10 автобусни линии от квотата на Община Плевен

Общество
11.08.2022 | 12:52 ч.

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 10 утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Причината e прекратени договори от изпълнителите по тези линии.

Поради проблеми, натрупани в периода 2020 - 2022 г. в резултат на пандемията от COVID-19 и икономическата ситуация като цяло, болшинството договори, сключени 2019 г. за възлагане на услугата обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема, са прекратени по искане на изпълнителите. По искане на ДЗЗД „Белене транс”, считано от 1 януари 2022 г. са прекратени договори за превоз по автобусните линии Плевен - Пловдив, Плевен - Стара Загора, София - Плевен, Плевен - Ловеч, Плевен - Буковлък, Плевен - Върбица, София - Плевен, Плевен - Горна Митрополия, София - Плевен и Плевен - Тръстеник.

С писма от февруари и март тази година ЕТ „Ели - Георги Панов”, „Планета транс” ЕООД и ЕТ „Димитър Димитров 93”, изпълнители на превоз на пътници по автобусните линии Плевен - Беглеж, Плевен - Славяново, Плевен - Къртожабене, Плевен - Згалево - Вълчитрън, Плевен - Пордим - Борислав, Плевен - Пелишат - Борислав, Плевен - Пелишат, Плевен - Тодорово, Плевен - Къшин, Плевен - Къшин - Тодорово, Плевен - Русе, уведомяват Община Плевен за прекратяване на договорите, считано от 1 април 2022 г.

За да няма прекъсване на обслужването по автобусните линии от прекратените договори, са поискани разрешения за прилагане на „спешна мярка” по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, от 23 октомври 2007 г. Паралелно, с оглед провеждане на нови процедури по ЗОП, е започнало съгласуване на маршрутните разписания и с отговорните институции.

С решение на Общински съвет - Плевен, процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии ще се проведат за 10 маршрутни разписания, както следва:

от Републиканската транспортна схема:

  • Плевен - Ловеч;
  • Плевен - Пловдив;
  • Плевен - Стара Загора;
  • Плевен - Свищов;
  • Плевен - Горна Митрополия;
  • Плевен - Тръстеник;

от Областната транспортна схема:

  • Плевен - Згалево - Вълчитрън;
  • Плевен - Пордим - Борислав;
  • Плевен - Пелишат - Борислав;
  • Плевен - Пелишат.

Процедурите ще бъдат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за автомобилните превози и Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

Срокът на договорите с избраните изпълнители ще е максимално допустимия по Закона за обществените поръчки - 5 години.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.