Приеха Бюджет 2015 на Плевен след над 3-часов измъчен дебат /ОБНОВЕНА/

Общество
11.02.2015 | 12:42 ч.

На извънредна сесия днес Общинският съвет на Плевен прие Бюджет 2015 на общината. Дебатът бе тежък и продължи над 3 часа.

Приетият първоначален обем на бюджета за 2015 г. на община Плевен е в размер на 73 631 171 лева. В резултат на увеличените размери на държавната субсидия спрямо 2014 г. със Закона за държавния бюджет за 2015 год. са предвидени в повече 1 270 000 лева.

Парите за капиталови разходи за годината са съответно 7 750 391 лв., а средствата за инвестиционни разходи - 7 750 391 лв. Отделно от бюджета капиталови разходи ще се финансират и от проекти по оперативните програми. През 2015 г. средствата за тези капиталовложения се предвижда да са в размер на 28 286 624 лв. За изпълнение на проектите се предвижда и използване на суми от фонда ''ФЛАГ", но не се предвижда поемане на нови дългосрочни заеми. Няма да се увеличава и данъчната тежест за населението.

На практика съветниците на Плевен гласуваха варианта за бюджет, предложен за публично обсъждане от местната управа, но с 10 корекции по отделните пера в него. Преди да бъдат гласувани, промените бяха предшествани от тежък над 3-часов дебат. Основен повод за изказвания, реплики и дуплики станаха общинската програма „Да запазим Плевен чист и приветлив” и предвидените средства тази година за нея, годишната издръжка на Медийния център и намеренията на Общината да закупи вила в с. Видима с парите от продажбата на общински имот в Кранево. Несъгласие с общинската финансова политика по тези въпроси изрази категорично общинският съветник от групата на „БНД - Обединена десница“ Георг Спартански, който обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2015 в така предложения вид. Срещу Бюджет 2015 обяви, че ще гласува и общинският съветник от БСП Пенчо Карагьозов, който обаче уточни, че ще подкрепи отделни предложения от бюджета, но не и бюджета като цяло.

След продължителни и бурни дебати съветниците гласуваха поотделно всяка една от предложените промени в бюджета на Плевен за 2015 г.:

По предложение на ПК по здравеопазване бе направена корекция по текста, с която 4 000 лв. се предвиждат за издръжка на БАЛИЗ - Плевен.

По предложение на ПК по култура бе прието 5 000 лв. да бъдат заделени за международна дейност на Общинския съвет.

Чрез вътрешни промени бе прието парите за програмата „Да запазим Плевен чист и приветлив” да бъдат увеличени от предвидените първоначално 50 000 лева на 130 000 лв. Промяната бе направена в резултат на близо едночасов дебат, по време на който авторът на програмата проф.Константин Мутафчиев посочи, че планираните първоначално средства не са достатъчни.

Приета бе и корекция от 40 000 лв. на сумата, предвидена първоначално за ремонт на ул. „Кара Кольо”. Посочено бе, че улицата е важно индустриално трасе, и по тази причина бе решено, че вместо кърпеж там се налага основен ремонт.

 

Как изглеждат като цяло основните параметри в Бюджет 2015 на Плевен:

За общи държавни служби и общинска администрация тази година ще бъдат отделени 5 516 620 лева, за отбрана и сигурност са предвидени 828 154 лева, за образование - 31 242 652 лева, за здравеопазване - 4 263 331 лева, за социално осигуряване, подпомагане и грижи - 3 020 464 лева. Парите за жилищно строителство и БКС са 10 522 000 лв., а за почивно дело, култура и религиозни дейности - 5 031 383 лв. За издръжка на културните институти в Бюджет 2015 г са предвидени 3,2 млн. лева.

Новият финансов план на община Плевен бе приет с гласовете на 25 съветници от общо 38 гласували, 9 бяха против, 4 се въздържаха.