През 2019-а такса битови отпадъци в община Плевен остава без промяна

Общество
20.12.2018 | 16:41 ч.

Общинският съвет на Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2019 година. Такса битови отпадъци остава без промяна и през новата година - в размерите, приети през декември 2015 г.

План-сметката включва необходимите разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа, закупуване на съдове за съхраняване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци и др. Действащите размери на такса битови отпадъци, които остават в сила и за 2019 г., са:

- за Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- за град Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за град Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

- за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;

- за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

- за кметство Опанец /старо село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

 

 
Печатни издания

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

Скъпи, ти нали ходи на лов преди два месеца?

- Да.Що?

- Щото една сърничка се обади, че е бременна…

АРХИВ | изберете две дати