Предлагат промени в Правилника за работа на Центъра за градска мобилност

Общество
16.02.2015 | 11:26 ч.

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинското предприятие „Център за градска мобилност” ще внесе на следващата сесия на Общински съвет кметът на Плевен, проф.д-р Димитър Стойков. Предложението е публикувано на страницата на местната управа и всеки може да се запознае подробно с него.

Действащият в момента Правилник за дейността на Общинското предприятие „Център за градска мобилност” е приет с решение на местния парламент през април 2012 год. Настоящото предложение за изменение и допълнение се налага заради актуализиране на текстовете според действително извършваните дейности, промяна в числеността на персонала и необходимостта от синхрон с действащото законодателство. Предложените промени са и съгласно препоръки, дадени в Одитен доклад от 24 януари тази година, посочва в предложението си проф. д-р Стойков.

 

В сега действащия Правилник е прието, че една от основните дейности на ОП „Център за градска мобилност” е извършването на финансиране на градския транспорт на територията на град Плевен като интегриран превозен процес. Предприятието не осъществява такава дейност, то е специализирано звено към Община Плевен, което осъществява организацията, управлението и контрола на мобилността, паркирането и масовия градски транспорт на територията на града. В тази връзка е необходимо тази част от текста, касаеща дейността на предприятието, да се коригира.

 

На второ място, заради реализацията на Проекта за интегриран градски транспорт на Плевен, се налага промяна и в текста за правомощията на Центъра спрямо спирките за градски транспорт. Работата по тези обекти в момента с европейски средства прави недопустимо да се генерират приходи от обектите на интервенция. В този смисъл е уместно търговските обекти да бъдат изведени от спирките за масов градски транспорт и да бъдат поставени извън предмета на дейност на ОП „Център за градска мобилност”, посочва проф.д-р Димитър Стойков.

 

Градоначалникът предлага промени и по две от приложенията към Правилника - “Списък на светофарните уредби“ и „Справка за паркинги“. Заради непрекъснато променящата се градска среда и модернизирането на градския транспорт, предложението за светофарите е настоящият списък да отпадне и да се приеме, че Центъра стопанисва и управлява всички светофарни уредби в община Плевен. Списъкът с паркингите пък се нуждае от актуализация, тъй като част от паркингите в него вече не съществуват и не се управляват от предприятието, а други са включени в зоните за платено паркиране.

 

Предлага се промяна и по текста, касаещ подготовката на тръжните документации на търговете, които Общината възлага в транспортния сектор. Предложението е този текст в Правилника направо да отпадне, тъй като в действащите Закон за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, е предвидено възлагането на транспортни услуги да става след процедура по Закона за концесиите или по Закона за обществените поръчки.

С цел подобряване работата на предприятието, проф. д-р Стойков прави предложение и за увеличение на щатните бройки на Центъра за градска мобилност от 76 на 78. В резултат на вътрешно компенсирани икономии за това не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен, посочва той.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.