Подморът на пчелите в Плевенско бе обсъден в Консултативния съвет по пчеларство

Общество
03.06.2020 | 10:22 ч.

„По всички постъпили сигнали за подмор на пчели се извършва задълбочена проверка от институциите. Предприети са действия, които са дискутирани с пчеларите, за да се подобри системата за известяване при пръскане. Скоро предстои да заработи и Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности.“ Това заяви земеделският министър Десислава Танева по време на Консултативния съвет по пчеларство. На вчерашното заседание на Съвета бяха обсъдени и последните случаи на подмор на пчели в Област Плевен.

Министър Танева допълни, че действията на МЗХГ и БАБХ целят да защитят сектора. Тя съобщи още, че за 2019 г. са наложени санкции на 1372 земеделски стопани за неспазване на изискванията за кръстосано съответствие. От тях има и такива, които са санкционирани и за неспазване на изискванията за уведомяване на пчеларите.

Представителите на браншовите асоциации в сектор „Пчеларство“ бяха запознати с извършените два вида проверки по случая в област Плевен. Едната от тях бе извършена от екип на МЗХГ, а втората от БАБХ, която взе проби от пчелни семейства. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов допълни, че при допълнителната цялостна проверка на Министерството са проверени 13 пчелина в четири общини в област Плевен: Гулянци, Никопол, Белене и Левски. При тях са констатирани несъответствия в броя на пчелните семейства, вписани във ВетИС, спрямо физически установените при проверката, а именно 73% от всички проверени обекти. „В 40% от обектите установихме и липса на информационна табела. В 33% от пчелините открихме немаркирани пчелни семейства, а в 13% от животновъдните обекти не представиха договори, сключени с регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ обекта. При 67% от проверените липсваха писмени уведомления към директора на ОДБХ – Плевен и регистрирания ветеринарен лекар за промяна в броя на отглежданите пчелни семейства“, уточни доц. д-р Иванов.

Към момента за цялата страна има подадени 30 жалби от пчелари за нерегламентирано пръскане от страна на земеделски производители. 10 от тях са били оттеглени от подателите им. Заместник изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев заяви, че по останалите 20 жалби са взети 11 проби от пчели и 9 от третирана растителност. „От тях имаме резултатите на шест проби от пчели и на седем от третирана растителност. От всички направени проби няма съвпадение между веществата, които се откриват в растителността, и тези в пчелите. Това води до заключение, че подморът не е причинен от продукти за растителна защита“, каза още инж. Роснев. Той допълни, че има издадени 2 акта за липса на уведомления на пчеларите за пръскания.  

Заместник изпълнителният директор на Агенцията по храните съобщи още, че на 21 май 2020 г. е направено експериментално тестване на  Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД). По думите му тя ще улесни и подобри в значителна степен комуникацията и координацията между земеделски стопани, пчелари и други заинтересовани лица при провеждане на растителнозащитни мероприятия. „Чрез нея ще се даде възможност за автоматично генериране и изпращане (чрез електронна поща или СМС) на уведомления за предстоящо третиране. Регистрацията и достъпът до платформата ще бъдат безплатни за нейните потребители и в тази връзка функционирането й няма да доведе до финансова тежест за тях“, посочи още той. Инж. Роснев изрази надежда, че до края на месец юни системата ще бъде пусната официално в експлоатация.

Още по темата

Коментирай