По искане на КПКОНПИ запорираха имоти в Плевен на финансиста Стоян Александров, извършвал незаконно кредитиране

Крими
20.05.2020 | 13:36 ч.

На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество от няколко лица. Част от имотите се намират в град Плевен.

Единият случай се отнася до финансиста Стоян Александров. С решение на Комисията от 18.12.2019 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление, получено от Софийска градска прокуратура, за привличане на Стоян Александров като обвиняем.

Той е обвинен в извършване на банкови сделки /кредитиране/ без съответно разрешение, като от това са причинени значителни вреди и са получени значителни неправомерни доходи, както и данъчни престъпления.

Според повдигнатите от прокуратурата обвинения, за времето от 19.11.2002 г. до 12.02.2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Александров, като физическо лице, без необходимите разрешителни за това, е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14% до 18%, в българска и чуждестранна валута, на общо 61 физически и юридически лица. Общият размер за кредитите и заемите е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.

Отделно от това, в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Стоян Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за целта лиценз по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, както и без да е вписан в регистъра на БНБ. Предоставените кредити са общо 13, в размер на 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро.

Днес КПКОНПИ прие решение да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874.55 лв.

Комисията претендира отнемане на имоти, както следва: 5 офиса и 2 склада в  Плевен, апартамент в  Сандански, игрална зала с коктейл-бар, два магазина, масивна двуетажна сграда, масивна сграда от етаж и половина, жилище ведно с гараж, складово и таванско помещение към него - всичките в София. Претендира се и отнемане на лек автомобил "Ауди  А8", както и на дружествени дялове и парични средства сметки в различни банки. Върху имуществото, предмет на исковата молба, са наложени възбрани и запори.

 

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

- Вярно ли е, че си се развел с жена си, а после си се оженил за балдъзата?!

- Вярно е.

- Защо, бе човек?!

- Свикнах с тъщата...

АРХИВ | изберете две дати