Плевен: Затягат контрола на наетите по програма „Сигурност” в цялата област

Общество
23.10.2014 | 16:21 ч.

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Сигурност” и зачестилите произшествия областният управител на Плевен арх. Бойко Балтаков издаде заповед. С нея той разпорежда назначените в областта лица на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред” по програмата да изпълняват вменените им с длъжностната характеристика задължения. В началото на всеки работен ден трябва да се явяват в съответното кметство и получават задачите за изпълнение през деня от кмета или кметския наместник или упълномощени от тях лица. Преди края на работното време наетите охранители трябва да се отчитат и да се подписват в присъствената форма. Неизпълнението на поставените изисквания ще се счита за неявяване на работа, се казва в разпореждане на губернатора.

Кметовете и кметските наместници на населените места, в които има назначени лица по НП „Сигурност”, са задължени да водят присъствените форми с реално изработените часове и да я представят в Областната администрация. При неявяване на работа на наетите лица, без оправдателен документ, за повече от два работни дни, задължително се информира областната управа.

Общо 240 сътрудници по опазване на обществения ред ще работят в продължение на 8 месеца в малките населени места на територията на Плевенска област. Месечните им възнаграждения по програма са 340 лв. и се осигуряват от държавния бюджет, поемат се и дължимите осигурителни и здравни вноски.

Национална програма „Сигурност“ се изпълнява съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи. Целта е осигуряване на заетост и трудови доходи на безработни лица, подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в общини с висока безработица и високо ниво на битова престъпност. Кандидатите бяха подбирани от Бюрото по труда. Наетите са с минимум основно образование, не са осъждани и нямат висящи наказателни производства. Те трябва да сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления и настъпване на бедствия. Работодатели по програмата са съответните областни администрации, които извършват и контрол по изпълнението на дейностите.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.