Плевен сключва извънсъдебно споразумение за базата си в Кранево

Общество
30.07.2015 | 14:14 ч.

Даване на съгласие за сключване на извънсъдебно споразумениезапризнаване и заплащане стойността на извършени подобрения в общинския дял на почивната база в Кранево и прекратяване на съсобствеността за имота с „Екогруп“ ЕООД, като общинската част да бъде продадена на съсобственика за 1 199 855 лв. без ДДС, реши днес Общинският съвет на Плевен. Двете предложения, касаещи съдбата на хотела в Кранево, бяха сред малкото интересни на днешната сесия

 

Въпросът с бъдещето на базата в Кранево стои на дневен ред пред старейшините и общинската администрация на Плевен от месеци и до днес по него нямаше решение. На днешната сесия кметът на общината проф. д-р Димитър Стойков внесе две предложения във връзка с проблема, като и двете касаеха фирмата “Екогруп“ ЕООД - гр.Добрич, която се явява съсобственик на хотела в центъра на морския ни курорт.

 

Първото предложение от местната управа бе за даване на съгласието за извънсъдебно споразумение относно стойността на направените подобрения по имота. Второто - за прекратяване на съсобственост между Община Плевен и “Екогруп” ЕООД чрез продажба на общинския дял от хотела в Кранево. Имотът на община Плевен в Кранево е част от хотел, намиращ се в центъра на селото. Общинският дял от имота е около 60 %, и включва поземлен имот с площ 4 930 кв.м, заедно с построените в него 4 масивни сгради. 3 от тях са едноетажни, а основната сграда в комплекса е на 4 етажа. Част от хотелската база са и 3 едноетажни помощни сгради. От справка с акт за собственост, приложен преди време към документи по предложенията, ставаше ясно, че хотелската база в Кранево е въведена в експлоатация през януари 1989 година. Имотът се намира в самия център на курорта, на улицата с изградена инфраструктура, която води към плажната ивица. Данъчната оценка на общински дял от хотела е 424 508 лв. Намеренията за продажба от страна на Плевен на дела от хотела са от доста време насам, но досега безуспешни.

 

Предисторията на проблема

Съгласно договор за наем от 5 декември 2012 год. общинската част от хотела в Кранево е изцяло отдадена под наем на съсобственика “Екогруп” ЕООДс управител Петър Димитров Малджиев. От въвеждането на обекта в експлоатация през януари 1989 год. до настоящия момент от страна на Община Плевен не са извършвани ремонтно работи и подобрения по имота. Такива са правени само от “Екогруп” ЕООД, стана ясно от предложението до съветниците днес. В него се припомня още, че с решение от 26 март т.г. местният парламент на Плевен даде съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Плевен и „Екогруп“ чрез продажба на общинския дял на цена 1 536 100 лв. без ДДС. Цената е съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти. При неплащане на цената от съсобственика в 2-месечен срок, определен в същото това решение, трябваше да се организира публичен търг за продажба на общинската част от хотела при същата първоначална цена. В определения срок „Екогруп“ не е заплатила гласуваната сума, а на двете определени в последствие дати за провеждане на публичен търг - 25 юни и 16 юли, не се е явил нито един кандидат.

 

В същото време, от „Екогруп“ ЕООД със заявление от 16 юли са предявили извънсъдебна претенция, съставляваща покана за заплащане на извършени подобрения в имота в Кранево, като се твърди, че с тях пазарната стойност на общинския дял в базата е увеличена с 502 000 лв. Посочена сума е дължима, заедно с лихвата върху нея, считано от датата, на която Община Плевен е получила поканата за плащането до датата на самото плащане. Към заявлението е приложена и експертна оценка, изготвена от експертен оценител, от която става ясно, че извършените строително - монтажни работи в целия имот са изчислени на 783 640 лв. Предвид намеренията Ви за продажба, уреждането на проблема с плащането не търпи отлагане, посочват в предложението си до Плевен за извънсъдебното уреждане на въпроса от добричката фирма.

От своя страна, ден след получаване на писмото с извънсъдебната претенция за плащане на 502 000 лв., Община Плевен също възлага изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната стойност на ремонтно строителните монтажни работи и подобрения, направени в имота. Съгласно тази оценката, подобренията общо за целия имот са изчислени на 525 106,55 лв., като в дял на Община Плевен са 336 375, 38 лв.

 

Решението

При този развой на събитията около почивната база в Кранево, от Общината в Плевен предложиха на местния парламент да даде съгласие за сключване на извънсъдебна спогодба с „Екогруп“ за сумата, посочена в експертната оценка, изготвена по искане на Плевен. Т.е дължимите пари на „Екогруп“ за ремонти са 336 375, 38 лв., а не посочените от тях в претенцията 502 000 лв. Община Плевен се задължава да плати сумата в срок от 2 месеца, считано от датата на подписване на спогодбата.

Със същата извънсъдебна спогодба, „Екогруп“ пък се задължава да заплати на Плевен в срок от 2 месеца, всички задължения, произтичащи от прекратения договор за наем от 5 декември 2012 год., а именно 10 000 лв. без ДДС. Парите са дължими по договора за наем за периода 15 август - 15 септември 2015 год. Освен това, „Екогруп“ ще трябва в същия 2-месечен срок да заплати и дължимите консумативни разходи за ток, вода и др., начислени по партидите на Община Плевен като съсобственик на базата. Приема се, че с изпълнението на настоящата спогодба, двете страни предотвратяват потенциален спор в тази част на отношенията си и същият е окончателно решен.

 

Днес съветниците гласуваха и второ важно решение, свързано с общински дял от хотела в Кранево. А имено - за прекратяване на съсобствеността с „Екогруп“ ЕООД и продажба на общинския дял от базата на съсобственика като от определената пазарна стойност на имота от 1 536 225 лв. ще бъде приспадната сумата за направените подобрения по имота. Така крайната цена, искана от Община Плевен за дела й в почивната база в Кранево, става 1 199 855 лв. без ДДС, от които 544 600 лв. е цената на земята и 655 250 лв. на сградите.

 

Ирен ТОМОВА

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.