Община Плевен прекратява членството си в Регионалния бизнес център

Общество
26.01.2023 | 10:45 ч.

Община Плевен прекратява членството си в сдружението с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“. Решението бе прието днес от Общинския съвет по предложение на местната администрация.

От 2007 г. Община Плевен, в изпълнение на решение на Общинския съвет, членува в Сдружение с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“. Началната обща цел при създаване на сдружението е била подпомагането на стартиращ малък бизнес, чрез проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“. В предмета на дейност са включени проучване и оценка на икономическия потенциал в Плевенския регион и възможностите му за развитие, проучване и оценка на равнището на бизнес познания и специализирано бизнес обучение на настоящите и бъдещите селскостопански производители в региона, предоставяне на професионални консултации и съвети в областта на дейността на сдружението, разработване, организиране и провеждане на специализирани семинари, курсове и програми за обучение и др. В началния етап от дейността, общината е съдействала финансово за закупуване и на необходима офис техника и обзавеждане.

Дължимият членски внос за сдружението се изплаща редовно от общинския бюджет, като към момента неговият размер е 400 лв. През последните няколко години, в условията на ограниченията, наложени от епидемичната обстановка, бюджетът и цялостната дейност на това сдружение са все по-ограничени. Участието на Община Плевен към настоящия момент е сведено до формално участие в общи събрания, без реални практически ползи за решаване на конкретни проблеми на местно ниво.

Решението, прието днес от Общинския съвет, е Плевен да прекрати членството си „Регионален бизнес център Плевен“ и кметът на Общината да депозира съответното заявление за това до Управителния съвет на сдружението.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.